Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Blomsterstuen

Blomsterstuen.

Velkommen på Blomsterstuen.

Blomsterstuen i Børnehuset er for børnehavebørn i yngste gruppe. Her er tilknyttet faste voksen, som har det daglige pædagogiske ansvar for børnenes trivsel og udvikling.

På blomsterstuen tager vi udgangspunkt i det enkelte barns behov og udvikling. Vi vægter højt det sociale fællesskab, hvor vi igennem dialog og aktiviteter guider og støtter det enkelte barn og gruppen i den sociale udvikling. Vi støtter børnene i hvordan vi taler sammen og hjælper når nogen har det svært.

På blomsterstuenn foregår der mange pædagogiske aktiviteter. Vores dagsrytme kendetegnes ved målrettede pædagogiske aktiviteter contra leg hvor børnene sammen med sine kammerater får mulighed for at lege og knytte venskaber.

På blomsterstuen har vi ingen faste mødetider for børnene, men vi opfordrer til, at forældre er meget opmærksomme på vores månedsplan, hvor der skrives fastlagte aktiviteter og gerne mødetidspunkt.

Vi har et tæt samarbejde med vuggestuen og forældre i overgangen for barnet fra vuggestue til børnehave, hvor vi taler om hvordan vi gør ud fra barnets behov.

På blomsterstuen bruger vi afslapning hver dag 1/2 time efter frokost, børn har brug for at komme ned i tempo, mærke sig selv og samle ny energi til resten af dagen.

Se i øvrigt under de pædagogiske læreplaner og virksomhedsplan omkring vores pædagogiske arbejde i Børnehuset.