Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Blomsterstuen

Blomsterstuen.

Velkommen på Blomsterstuen.

Blomsterstuen i Børnehuset er for børnehavebørn i yngste gruppe. Her er tilknyttet faste voksen, som har det daglige pædagogiske ansvar for børnenes trivsel og udvikling.

På blomsterstuen tager vi udgangspunkt i det enkelte barns behov og udvikling. Vi vægter højt det sociale fællesskab, hvor vi igennem dialog og aktiviteter guider og støtter det enkelte barn og gruppen i den sociale udvikling. Vi støtter børnene i hvordan vi taler sammen og hjælper når nogen har det svært.

På blomsterstuenn foregår der mange pædagogiske aktiviteter. Vores dagsrytme kendetegnes ved målrettede pædagogiske aktiviteter contra leg hvor børnene sammen med sine kammerater får mulighed for at lege og knytte venskaber.

På blomsterstuen har vi ingen faste mødetider for børnene, men vi opfordrer til, at forældre er meget opmærksomme på vores månedsplan, hvor der skrives fastlagte aktiviteter og gerne mødetidspunkt.

Vi har et tæt samarbejde med vuggestuen og forældre i overgangen for barnet fra vuggestue til børnehave, hvor vi taler om hvordan vi gør ud fra barnets behov.

På blomsterstuen bruger vi afslapning hver dag 1/2 time efter frokost, børn har brug for at komme ned i tempo, mærke sig selv og samle ny energi til resten af dagen.

Se i øvrigt under de pædagogiske læreplaner og virksomhedsplan omkring vores pædagogiske arbejde i Børnehuset.

355484576_1261978934678512_599271660798891014_n
355484576_1261978934678512_599271660798891014_n
353806529_1257872191755853_8126407810377920844_n
353806529_1257872191755853_8126407810377920844_n
352378487_1255532151989857_8495860047644510678_n
352378487_1255532151989857_8495860047644510678_n
355486876_1261978128011926_5007602648387088047_n
355486876_1261978128011926_5007602648387088047_n
344368980_548351473889128_5165864378221225557_n
344368980_548351473889128_5165864378221225557_n