Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Mariehønsenes dagsrytme.

Dagsrytme Mariehøns.

På mariehønsene har vi en lidt anden dagsrytme end i resten af huset. I den yngste gruppe er der børn som har behov for at sove om formiddagen, hvilket vi tager højde for.

 Ellers gælder det for begge vuggestuegrupper at vi holder:

formiddagssamling ved ca 8.30 tiden hvor vi spiser et lille måltid og har et emne vi taler om eller leger med. Eksempelvis højtlæsning, kimslege, snakke om dyr, farver m.m

Herefter er der evt. leg inde/ude eller en planlagt pædagogisk aktivitet.

Samling til frokost ved ca 10.30 tiden, hvor vi spiser og taler om dagens aktiviteter.

Der er lidt leg på stuen, en bog bliver måske læst højt i af en voksen efter frokosten. Imens hvert enkelte barn bliver skiftet og lagt i deres barnevogne.

Eftermiddagens rytme afhænger meget af børnenes sovetider. De vågner på forskellige tidspunkter, hvilket medvirker til, at samling til eftermiddagsmad foregår jævnt fordelt om eftermidagen.