Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Solstuen

Solstuen.

Velkommen på Solstuen.

Solstuen i Børnehuset er for børnehavebørn i mellem og ældste gruppe. Her er tilknyttet faste voksen, som har det daglige pædagogiske ansvar for børnenes trivsel og udvikling.

På solstuen tager vi udgangspunkt i det enkelte barns behov og udvikling. Vi vægter højt det sociale fællesskab, hvor vi igennem dialog og aktiviteter guider og støtter det enkelte barn og gruppen i den sociale udvikling. Vi støtter børnene i hvordan vi taler sammen og hjælper når nogen har det svært.

På Solstuen foregår der mange pædagogiske aktiviteter. Vores dagsrytme kendetegnes ved målrettede pædagogiske aktiviteter contra leg hvor børnene sammen med sine kammerater får mulighed for at lege og knytte venskaber.

På Solstuen har vi ingen faste mødetider for børnene, men vi opfordrer til, at forældre er meget opmærksomme på vores månedsplan, hvor der skrives fastlagte aktiviteter og gerne mødetidspunkt.

Vi har et tæt samarbejde med vuggestuen og forældre i overgangen for barnet fra vuggestue til børnehave, hvor vi taler om hvordan vi gør udfra barnets behov.

På solstuen bruger vi afslapning hver dag 1/2 time efter frokost, børn har brug for at komme ned i tempo, mærke sig selv og samle ny energi til resten af dagen.

Se i øvrigt under de pædagogiske læreplaner og virksomhedsplan omkring vores pædagogiske arbejde i Børnehuset.

341893225_761472302199454_8390371690450463711_n
341893225_761472302199454_8390371690450463711_n
435498326_1420069415536129_5616725614140210374_n
435498326_1420069415536129_5616725614140210374_n
371083254_1296733404536398_609140318828851983_n
371083254_1296733404536398_609140318828851983_n