Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Vuggestuen

Vuggestuen.

Velkommen til Vuggestuen.

I vuggestuen har vi 2 vuggestuegrupper. En gruppe med de yngste vuggestuebørn Mariehønsene og en gruppe for de ældste. Når man starter i vuggestuen i Børnehuset hører man til yngste gruppe. Hvornår man rykker op til ældste gruppe er udviklingsbestemt og ikke aldersbestemt. Dette i samarbejde med forældrene.

Til hver gruppe er der tilknyttet faste voksne som har det daglige pædagogiske ansvar for børnenes trivsel og udvikling. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og udvikling og arbejder meget med det sociale fællesskab i grupperne.

Vi vægter højt, at følge det enkelte barns rytme og prioterer en genkendelig og overskuelig hverdag for børnene, hvor der er hjemmelig hygge.

På mariehønsene foregår der mange pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i læreplanernes temaer, samt udfra det enkelte barns udviklingstrin.

Vi vægter højt det sociale fællesskab, hvor vi igennem dialog og aktiviteter støtter og guider det enkelte barn i det sociale samspil med de andre børn.

Vi har løbende overgang fra vuggestuen til børnehaven, hvor vi arbejder tæt sammen med børnehavepersonale og forældre omkring hvordan vi gør udfra barnets behov og udvikling.

Se i øvrigt under de pædagogiske læreplaner og virksomhedsplan omkring vores pædagogiske arbejde i Børnehuset.