Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Alkoholpolitik for forældre ved afhentning.

Alkoholpolitik for forældre ved afhentning af barn i Børnehuset.

Mål: Vi udleverer ikke børn til beruset forældre som kommer for at afhente barn på egen hånd.

Hvis en beruset forældre møder op i Børnehuset for at afhente barn, skal personalet vurdere, om hjemtransport kan foregå på forsvarlig vis. Er den pågældende forældre alene ved afhentning eller er der en ædru voksen med?

Hvis ikke, skal I foreslå den pågældende forældre om der er nogen I kan ringe til for afhentning eller foreslå at der ringes efter en taxi.

Hvis den beruset forældre vurderes til at være ude af stand til at tage forsvarligt vare på barnet, skal I meddele, at barnet ikke må komme med.

Der skal efterfølgende ringes hjem for at finde ud af om der er en ædru voksen hjemme til at komme og tage vare på barnet.

Vælger den beruset forældre alligevel at tage barnet med og vil køre i beruset tilstand, skal I orientere forældre om, at I straks kontakter politiet og efterfølgende familieafdelingen.

Magtanvendelse er politiets opgave. Er i nød til at udlevere barnet i en sådan situation, på trods af Jeres forsøg til at overtale forældre har I gjort hvad I kunne.

Det er vigtigt, at I efterfølgende noterer ned, hvad der er sket, med dato og klokkeslæt. Det skal fremgå så præcist som muligt, hvad der er blevet sagt og gjort.

Lederen kontaktes og orienteres hurtig som muligt og leder tager stilling til, om der skal laves en underretning. Når forældre er mødt op i Børnehuset i beruset tilstand, indkalder lederen efterfølgende til en samtale sammen med den ansat som var involveret i episoden. Formålet med samtalen er dels at signalere, at beruset adfærd er uacceptabelt og dels at afklare, om der er et alkoholproblem.