Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Priser og Tilmelding

Priser.

Pris for en Vuggestueplads pr måned i 12 måneder : 3.100,-

Pris for en børnehaveplads pr måned i 12 måneder : 1.825,-

Egenbetaling skal indsættes hver måned til den første på konto : Reg.9070 Konto.1637439045

Der kan søges om økonomisk friplads ligesom indenfor det kommunale, og der gives søskende rabat ligesom indenfor det kommunale.

Tilmelding.

Indmeldingsblanket skal udfyldes her i Børnehuset, herefter bliver den sendt videre til pladsanvisningen. Herefter kontakter I som forældre pladsanvisningen og meddeler dem at i har fået en plads til jeres barn her i Børnehuset.