Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Praktisk information.

Praktiske oplysninger

Ferieafholdelse i Børnehuset.

Børnehuset har fast lukkedage om året.

Vi holder lukket:

 • De 3 dage før påske
 • Fredag efter kr. himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29 og 30 i sommerferien
 • Fredag uge 41 (pædagogisk dag)
 • Den 23, 24 og 31 december samt mellem jul og nytår.

Børnehuset opretter derudover feriesedler, hvorpå I skal skrive jer på om Jeres barn kommer eller holder fri. Disse sedler bliver hængt op på forældretavlen til Jeres barns stue. Det er primært for ferieperioderne: vinterferien ( uge 7), efterårsferien ( uge 42), samt sommerferie ud over vores 2 lukkeuger.

Vi henstiller til, at det kun er børn med et reelt behov for pasning, der tilmeldes i ferieperioderne. I Børnehuset har vi en holdning om, at børn, som hovedregel, bør holde mindst 5 ugers ferie årligt, heraf de 3 uger i sommerferieperioden. Børn er små mennesker og de har også ret til at trække stikket ud og holde fri. Der er jo ikke ret mange voksne mennesker, der vil sige til hinanden, ” du kan kun få 3 ugers ferie og ikke fem ”, men det er i virkeligheden det, nogle børn bydes.

Vuggestue

Forældre skal medbringe egen barnevogn og godkendt sele, samt sengetøj og bleer. Resten sørger vi for.

Påklædning

Det er vigtigt, at barnets tøj og fodtøj er fornuftigt og praktisk og afstemt efter vejr og vind. Derudover at det også er ok, at det bliver snavset.

I børnenes kasse i garderoben skal der altid være:

 • et eller flere sæt skiftetøj ( fra inderst til yderst)
 • regntøj, termotøj , gummistøvler.
 • I vinterperioden flyverdragt/skitøj, vanter, huer og varme støvler
 • For vuggestuegruppen aftales med voksne for det enkelte barns behov for skiftetøj, herunder bleer m.m.

Alt med tydelig navn på.

Kost

Alle børn skal have spist hjemmefra. I Børnehuset bager morgenholdet brød sammen med børnene,, som tilbydes til alle børn til formiddagsmad og til frugten om eftermiddagen.

Når vi spiser i Børnehuset, mener vi det er vigtigt, at måltidet foregår i et roligt, hyggeligt og afslappet læringsmiljø.

Vi har ingen regler for hvad børnene må have med på maden, da det er et forældreansvar, dog er det vigtigt at børnene får en alsidig kost, så de kan klare en lang dag i Børnehuset. Slik må ikke medbringes i madpakken.

Hvis et barn har problemer med kræsenhed, vægt, allergi eller anden sygdomsrelateret problematikker samarbejder vi med forældrene om det.

Børnehaven

Børnehavebørnene skal have madpakke med til frokost. Børnene har hver deres egen drikkedunk med vand til brug dagen igennem. Der må ikke medbringes andre drikkevarer, med mindre der skal tages hensyn til evt. allergi og sygdoms relaterede problematikker.

Om eftermiddagen serveres der frugt og hjemmebagt brød, som oftest grovbrød.

Vuggestuen

Om formiddagen serveres der et lille mellem måltid

Til frokost serveres der pålægsfade med brød og grønt fra Aarestrup Forsamlingshus.

Om eftermiddagen er der frugt og hjemmebagt brød, oftest grovbrød og vand.

Vuggestuebørnene har ligeledes deres egen drikkedunk med vand som de bruger dagen igennem.

Ansvar og regler

Vi mener, at det er vigtigt at være ansvarlig overfor sig selv og sine kammerater, legetøj og inventar. Vi foretrækker at vurdere situationerne fra gang til gang og individuelt, frem for at sætte skarpe regler op for hvad der er tilladt og ikke tilladt. Hovedreglen er altid at man skal behandle andre og tingene i Børnehuset ordentligt og med respekt.

-          I legen kan det være vigtigt, at der sættes 2 borde sammen til en scene eller andet hvilket er medvirkende til den gode leg videreudvikles, men det betyder ikke at børnene i Børnehuset har frit spil til at hoppe og kravle på borde som de lyster.

-          I Børnehuset har vi legetøjsdag 1 gang om ugen. Børnehuset har ikke ansvar for og er ikke erstatningspligtig ved ituslået legetøj. Vi er opmærksomme på, om legetøjet bliver brugt til at få status i børnegruppen og herved kan styre og bestemme eller ” købe” sine venner på den måde.

-          I Børnehuset hjælper vi hinanden med at holde orden, at rydde op efter sig selv og deltage i almindelig oprydning. Hvis man bliver hentet midt i en leg skal der aftales om der skal ryddes op eller om de andre børn vil lege videre.

-          I Børnehuset skal der ikke foregå vilde hurtige løb gennem huset. Der henvises til hvor man kan lege vilde lege, ” puderum” eller udenfor.

-          Børnene må gerne være alene på legepladsen efter ” aftale” med en voksen, dog ikke vuggestuebørnene og yngste børnehavegruppe. Der vurderes fra gang til gang hvem og hvor mange børnehavebørn der må være alene. (Situationsbestemt/alder og hvem børnene er)

-          Der må ikke ligge tomme plasticposer på børnenes garderobepladser/kasser og i det hele taget i Børnehuset.

Rengøring og Hygiejne

Børnehuset rengøres dagligt af kvalificeret rengøringspersonale som har et indblik i og følger sundhedsstyrelsens håndbog om hygiejne og miljø, herunder brug af rengøringsmidler.

Derudover følger børnehusets personale sundhedsstyrelsens håndbog omkring hygiejne og miljø i dagtilbud, i hverdagen.

Fravær

I tilfælde af sygdom, ferie og fridage skal vi informeres. Børnehuset modtager ikke syge børn. Vi går ud fra sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse i daginstitutioner om smitsomme sygdomme. Efter sygdom må barnet komme igen når det er rask, dvs. smitte og feberfri og i øvrigt er tilpas til at følg dagligdagen. Man kan godt være utilpas uden at have feber.

Hvis barnet hentes af en anden end forældrene skal vi informeres, hvis den anden ikke står på det udleveret aftaleskema for afhentning, må vi ikke udlevere barnet. 

Fødselsdage

I Børnehuset fejre vi fødselsdag for børn og voksne. Vi sætter flag frem på stuen og på forældretavlen så alle i huset kan se hvem der har fødselsdag. Det er op til forældrene hvad og hvornår på dagen de ønsker at fejringen skal foregå og hvad de medbringer. Dog henstiller vi til, at det ikke går over gevind hvad man medbringer og bliver til et pres, at skulle leve op til som forældre. Vi henstiller også til, at man som forældre tænker på sukkerindholdet i det der medbringes, specielt i vuggestuen uden at det bliver fanatisk. Barnet får fødselsdagsgave af huset.

Børnehuset tager ikke hjem til fødselsdage. En beslutning der er taget i fællesskab med bestyrelsen og forældregruppen ved opstarten af Børnehuset. Vi udelukker selvfølgelig ikke at man ikke må invitere til fødselsdag privat. Vi vil gerne være behjælpelig med uddeling af indbydelser,3 men hvis indbydelser deles ud i Børnehuset, indbyder man enten hele gruppen, pigerne eller drengene. Vælger man andet er vi ikke behjælpelige.

Information

Der er en fælles tavle i Børnehuset hvorpå der skrives fælles beskeder der omhandler hele huset.

Derudover vægter vi højt den daglige dialog med Jer forældre hvor vi i samarbejde veksler informationer om Jeres barns hverdag og trivsel.

 • Der udsendes nyhedsbrev ca. hver anden måned til alle i huset i papirform.
 • Følge børnenes dagligdag på lukket face book side.
 • Månedsplaner kommer med hjem i papirform og bliver hængt på døren til hver stue.
 • Plancher ophænges på stuerne og i huset med billeder og tekst af børnenes hverdag.

Det er meget vigtigt, at I får tjekket tavlerne hver dag både den fælles og den på stuerne.

Børnehusets dagligdag

 Se under den enkelte stues beskrivelse og virksomhedsplanen.