Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Voldspolitik

Voldspolitik for Børnehuset i Rostrup.

I Børnehuset er der en kultur, hvor børn, medarbejdere, forældre behandler hinanden med respekt og taler til og med hinanden i en positiv omgangstone også selvom man er frustreret eller uenig. Der er et arbejdsmiljø for den ansatte og et børnemiljø, hvor der vægtes tillid og omsorg for hinanden.

Vores definition på vold er: Når en person bliver udsat for grænseoverskridende adfærd af enten fysisk eller psykisk art.

Vold er ikke et individuelt problem, men et arbejdspladsproblem. Det er vigtigt at vi håndterer vold og trusler på en måde, så den enkelte medarbejder ikke har oplevelsen af at stå alene med ansvaret, så der er mulighed for at kunne tale om oplevelsen med en kollega. Det er væsentlig at yde hjælp hurtigst muligt for at undgå længerevarende sygefravær og andre alvorlige konsekvenser hvis det alvorlige som ikke må ske, sker alligevel.

Fysisk vold:

Kan være slag, spark, bid, spytklatter og kaste genstande efter medarbejderen eller andre overgreb.

Verbale overgreb:

Kan være trusler, hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale rettet mod medarbejderen. (Psykiske reaktioner på medarbejder på konstant risiko for fysisk vold og trusler herom)

Truende adfærd:

Kan være truende adfærd eller attituder, der ikke ender med fysisk vold, men som opleves som en overfusning. (Psykisk belastning på medarbejder)

Vold og trusler er en personlig oplevelse hvor der aldrig må sås tvivl om den enkeltes oplevelse af dette.

I Børnehuset tolereres og accepteres der ikke vold og trusler mod de ansatte.

Som forebyggende tiltag gør vi følgende:

Vi sikre et arbejdsmiljø der er båret af respekt, tillid og omsorg for hinanden

Som medarbejder står man aldrig alene.

Leder deltager ved alle konsultative møder i Børnehuset

Leder deltager altid i ”den svære samtale”.

Medarbejdere gode rollemodeller i hverdagen for børn og forældre med en positiv og anerkendende omgangstonen.

Trivselsrunde på hver personalemøde, hvor hver medarbejder fortæller hvordan de har det.

Vi anser forebyggelse af vold og trusler som et fælles ansvar.

Som ansat i Børnehuset har man et medansvar for egen og kollegaers sikkerhed som prioriteres højt.

Det betyder, at den ansatte til hver en tid har ret til og skal udvise:

At afbryde en arbejdsopgave- eksempelvis en samtale af hensyn til egen sikkerhed.

Udvise venlighed og ro og have en neutral adfærd over for den pågældende voksen.

Argumentere aldrig med den pågældende voksen, hvis man føler at en truende situation er ved at opstå.

Forvent altid hjælp hos kollega ved truende og ophidset adfærd og sørg for at blive i det offentlige rum.

Leder orienteres altid om verbale overgreb (stort som småt) og truende adfærd for herigennem at kunne vejlede medarbejder eller selv tage kontakt til den omhandlende voksen.

Som leder i Børnehuset kan trusler og vold forekomme rettet mod lederens position, personlighed og ledelsesstil af bruger og der vil i den forbindelse straks tages kontakt til bestyrelsen til støtte og vejledning.

Leder vil altid informere bestyrelsen omkring ovenstående punkter.

Hvad gør vi hvis en medarbejder udsættes for vold og trusler:

Leder informeres straks og den voldsramte tilbydes krisehjælp fra Falck.

Omsorgspersonen til den voldsramte tager den voldsramte under sine ”vinger” og formidler videre til nærmeste pårørende, sørge for at den voldsramte ikke er alene, lytter og forsøger at skabe ro og tryghed hos den voldsramte.

Leder kontakter bestyrelsesformanden for Børnehuset og informerer omkring situationen.

Bestyrelsesformanden kontakter øvrige bestyrelsesmedlemmer og indgiver politianmeldelse/arbejdsskadeanmeldelse.

Personalegruppen samles hvorefter situationen tales igennem og der tilbydes krisehjælp til dem der måtte have brug for det fra Falck.

PPR kontaktes af leder til hjælp til børnegruppen.

Forældregruppen informeres af bestyrelsesformanden.

Opfølgning på hændelsen:

Bestyrelsen og leder tager stilling til hvorvidt den pågældende person med sin handling fremadrettet har mulighed for at komme i Børnehuset.