Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Førskolegruppen

Førskolegruppen.

I børnehuset har vi førskolearbejde med kommende førskolebørn. Vi repræsenterer mange forskellige skoler og har et godt samarbejde med dem alle i forhold til kontakt.

Vi starter 1. september og frem til skolestart året efter. Her ruster vi børnene socialt og fagligt til deres nye liv i skoleverdenen. I løbet af september afholder vi et forældremøde, hvor skolelederen fra Arden (primær skolen) deltager. Her taler vi om hvad det indebærer at være førskolebarn i børnehuset samt hvilke forventninger skolen har til kommende skole startere. Forældremødet holder vi kun hvis det giver mening i forhold til antal af kommende førskolegruppe og hvilke skoler de skal gå på. Vi har enkelte gange ikke haft forældremødet hvor Arden skole har deltaget, da der kun var 2 kommende skolebørn som skulle til Arden.

I løbet af året vil børnene blive præsenteret for tal, bogstaver, mønstre og former. Vi leger huskelege, samarbejdslege, vi bruger rim og remser og forskellige spil og opgaver. Vi arbejder også med temaer som bl.a. kroppen, trafik, sund-usund mad m.m.

For os handler det om at understøtte barnets naturlige nysgerrighed for at lære og om at fylde på i det omfang, det enkelte barn kan mestre. Børnene skal gennem året fortsat opnå positive erfaringer med at mestre og de skal turde at kaste sig ud i nye opgaver og situationer der måske kan være udfordrende. Derforuden arbejder vi i børnefællesskabet med turtagning, at kunne fordybe sig og igennem fri for mobberi at blive præsenteret for forskellige strategier, de kan bruge til at aflæse andres følelser, til at indgå i relationer og til at løse små konflikter.

Vi øver os i at stå alene ved tavlen og fortælle de andre om en tegning, en opgave eller om noget det enkelte barn har oplevet. Vi lærer at det er godt at lave fejl, at det er igennem fejl vi lærer noget. At man gerne må række hånden op og sige et svar uden at man er sikker på det er rigtigt – for der er nemlig ingen der griner af hinanden i børnefællesskabet. Alt dette er med til at booste barnets selvværd og er blandt andet med til at gøre det enkelte barn bedst muligt forberedt på at skulle starte i skole i det store fællesskab.

Vi laver også turer ud af huset med førskolegruppen.

Inden skoleindskrivning bliver der holdt forældresamtaler hvor barnet beskrives ud fra en skoleparathedscirkel. Denne omfatter det personlige, det sociale, det sproglige, det motoriske og i forhold til hvordan barnet opleves både fagligt og i fællesskabet med førskolegruppen. Hvis vi er i tvivl om at dit barn skal starte i skole vil vi indkalde til samtale i oktober måned, dette for at følge kommunens retningslinjer. De øvrige samtaler vil blive afholdt i løbet af januar måned. 

Der er overleveringssamtaler til de forskellige skoler hvilket som oftest ledsages af et besøg af børnehaveklasselæreren så børnene i deres trygge base har mødt deres nye voksne.

Afslutningsvis på dette forløb inviteres den tidligere førskolegruppe på besøg sammen med den nuværende gruppe. Dette foregår udenfor børnehavens åbningstid. Formålet er at børnene skal gense hinanden og den tidligere gruppe skal fortælle om skoleverdenen. Forinden har førskolegruppen lavet spørgsmål som de gerne vil have svar på. Aftenen slutter med forældrekaffe hvor forældrene har mulighed for at vidensdele omkring skolelivet og det at være forældre til et skolebarn.