Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Krop, sanser og bevægelse

Krop, sanser og bevægelse

I Børnehuset giver vi alle børn, herunder også de børn med begrænsede erfaringer med krop, sanser og bevægelse, mulighed for at deltage i fællesskaber, aktiviteter og leg – vi skal motivere børnene til at bevæge sig ved at vi viser glæde ved bevægelse og kropslig udfoldelse både i ro og i aktivitet. Vi skal invitere og introducere børnene til at få mange forskellige kropslige erfaringer, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber. I Børnehuset har vi et læringsmiljø som giver børnene kropslige erfaringer med: ” hvem er jeg? Hvad kan du – og kan jeg mon også det? ” i samspil med andre.

Vores hovedfokus er at stimulere de tre motoriske grundsanser (den taktile sans, den vestibulære sans og muskel–led-sansen), dette skal gøres i samarbejde med de fire øvrige sanser (lugte, syn, høre og smagssansen) da dette har afgørende betydning for den motoriske udvikling samt automatisering af bevægelser – både fin og grovmotorisk.

Mål:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Tiltag:

0-3 år:

 • Vi voksne er rollemodeller, der udviser glæder ved bevægelse og som er igangsætter for motoriske lege
 • Vi går på jævnt/ujævnt, plant/skråt underlag
 • Vi er på gåture i nærmiljø
 • Vi tager på turer ud af huset
 • Den voksne introducere barnet for sanselige og motoriske oplevelser
 • Barnet udfordres motorisk gennem leg
 • De voksne går foran og guider barnet til leg på legepladsen
 • Vi igangsætter finmotoriske aktiviteter som indeholder at klippe/klistre, male, tegne, store perler m.m.
 • Børnene øver sig i at kravle op og ned af stole og puslebord, med en guidende voksen, som fx hjælper med at placere foden på stigen eller hvordan man vender sig for at kravle ned.
 • Børnene øver af og på klædning

3-6 år:

 • Vi motivere og inspirere børnene til fysisk udfoldelse og oplevelser set udfra det enkelte barns udviklingstrin.
 • Vi udfordre børnene motorisk gennem leg og bevægelse.
 • Vi udfordre børnene med planlagte og ved spontane fysiske aktiviteter
 • Vi introducere børnene for varierede sanseoplevelser, såsom høre, se, føle, dufte, rulle og smage.
 • Vi afholder daglig aktivitet hvor afslapning er i fokus.
 • Vi øver børnenes fin- og grovmotorik ved bl.a. at klippe, tegne, gribe, hoppe mm.
 • Vi øver af og påklædning samt toiletbesøg
 • Vi går på ture hvor børnene erfarer naturens forskelligartethed, ved bl.a. at gå på forskellig underlag, gå op og ned af bakke mm.
 • Vi giver igennem dialog en kropsbevidsthed i forhold til hygiejne, i forbindelse med håndvask og toiletbesøg, håndvask ved madlavning og før spisning.

Tegn.

0-3år

 • Barnet prøver/henter selv stolen og begynder at klatre op
 • Barnet gør opmærksom på sig selv og viser hvad det kan
 • Barnet finder selv ting på legepladsen, cykler, sand ting, bolde mm.
 • Barnet vil gerne være med til at røre/pille ved vådt og tørt materiale
 • Barnet løber op og ned af bakken, triller, tumler og ruller.
 • Barnet bliver mere sikker og tryg ved motorisk udfordring
 • Barnet udtrykker glæde ved at bruge kroppen
 • Barnet viser interesse i finmotoriske aktiviteter og prøver på bedste vis med saks, perler og

blyant.

3-6 år

 • Barnet udtrykker glæde ved at bruge kroppen og være i bevægelse
 • Barnet tager selv initiativ til bevægelse og udfordre kroppen
 • Barnet er fri i sine bevægelser
 • Barnet deltager i spontane og planlagte aktiviteter
 • Barnet begynder at få en viden om hvad sund og usund kost er
 • Barnet lærer at gå på toilettet selv og fået en rutine i at vaske hænder.
 • Barnet er selvhjulpne ved af og påklædning
 • Børnene begynder at fornemme deres krop og kende begreber for de forskellige kropsdele
 • Barnet begynde at sætte ord på sanseoplevelser (hvad gør det ved barnet)
 • At barnet finder roen under afslapning

Evaluering:

På team- og personalemøder evalueres den motoriske udvikling samt sanseintegration hos det enkelte barn. Vi giver hinanden feedback på arbejdsmodel og evalueringsmodel på tværs af grupperne, så vi herved sikre at hele personalegruppen har øje for hvad vi hver i sær laver og kan give faglig respons her til.  Er børnene engagerede, interesserede samt kan huske og genkende ting vi har arbejdet med, viser børnene glæde og tager initiativ til at udforske/opleve.  Hvis ikke børnene udviser dette, skal vi som fagpersonale handle anderledes.   
Se pædagogisk arbejdsmodel og tilhørende evalueringsmodel.

Der skal evalueres en gang om måneden.

Dokumentation:

Vi udarbejder TRAS og motorikskema, der bruges til dokumentation ved samtaler med forældrene. Billeder af børnenes fysiske udfoldelse og aktiviteter i dagligdagen, ligges ind på intern facebook side. Børnenes tegninger og andre kreative produkter udstilles i børnehuset.

Læreplans planchen hænger på alle stuer som samtaleemne /inspiration til forældre samarbejde.