Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Kultur, æstetik og fællesskab

Kultutur, æstetik og fællesskab

Kultur i Børnehuset er for, med og af børn.
Vi skaber en kultur for børnene i Børnehuset hvor der er deltagelsesmulighed for alle børn med rammer, rutiner og traditioner som jul, påske og fødselsdage.
Vi skaber en kultur med børnene ved at inddrage børnene med deres meninger, holdninger og udtryk

Børnene skaber en kultur – en legekultur hvor legen er fundamentet til alle udtryksformer eksempelvis at tegne, male, synge, råbe m.m. Børnene præsenteres for forskellige former for kunst og kultur som film, drama, musik, sang og bøger både som tilskuer og aktive deltagere. Gennem disse oplevelser af kunst og kultur får børnene selv inspiration til at kunne lege, omforme og eksperimentere igennem forskellige udtryk.


Mål:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Tiltag:

0-3 år

 • Vi holder barnets fødselsdag
 • Vi introducere børnene til traditioner så som fastelavn, påske og jul.
 • Vi holder bedsteforældre dag en gang om året
 • Vi har fokus på familieformer
 • Vi laver en bog om familieforhold
 • Vi er tilskuere til børnehavens Lucia optog
 • Vi arbejder med forskellige materialer og laver udstillinger.
 • Vi synger månedens sang
 • Vi er deltagere til fastelavn og i kirken

3-6 år

 • Vi holder barnets fødselsdag
 • Vi arbejder med traditioner som tema, for derved at gøre børnene med skabere af processer og opleve ejerskab
 • Vi eksperimenterer og gør brug af forskellige materialer, laver udstillinger og understøtter barnets forskellige udtryksformer
 • Vi holder bedsteforældredag en gang om året. 
 • Luciaoptog
 • Barnet lærer om forskellige kulturer

Tegn:

0-3 år

 • Barnet viser interesse for processen ved de forskellige aktiviteter
 • Barnet viser glæde ved de forskellige oplevelser
 • Barnet synger med på sange, der hører til de forskellige måneder
 • Barnet kan deltage i det sociale samvær med andre
 • Barnet kan begynde at holde koncentrationen i kortere tid
 • Barnet klapper og synger med til fødselsdags sang
 • Barnet er nysgerrigt og spejler sig i børns og voksnes udtryk verbalt og nonverbalt
 • Vi planlægger tema med andre kulturelle forhold, inviterer forældre til at bidrage med kulturoplevelser fra deres hjemland.

3-6 år

 • Barnet viser interesse for processen ved de forskellige aktiviteter
 • Barnet viser glæde ved de forskellige oplevelser
 • Barnet er deltagende i arrangementer og genkender traditioner
 • Barnet indgår i Børnehusets rutiner og dagsrytme
 • Barnet udviser interesse for andre kulturer
 • Barnet deltager aktivt i processen af kreative udtryksformer
 • Vi planlægger tema med andre kulturelle forhold, inviterer forældre til at bidrage med kulturoplevelser fra deres hjemland.

Evaluering:

Traditioner i børnehuset er målrettet både vuggestue og børnehave men planlægningen og udførslen af disse tager højde for udviklingstrin og alder. På team- og personalemøder evalueres løbende hvad der er interesse for i den nuværende børnegruppe samt hvordan kulturen og fællesskabet er i børnegruppen. Vi giver hinanden feedback på arbejdsmodel og evalueringsmodel på tværs af grupperne, så vi herved sikre at hele personalegruppen har øje for hvad vi hver i sær laver og kan give faglig respons her til.  Er børnene engagerede, interesserede samt kan huske og genkende ting vi har arbejdet med, viser børnene glæde og tager initiativ til at udforske/opleve.  Hvis ikke børnene udviser dette, skal vi som fagpersonale handle anderledes.   
Se pædagogisk arbejdsmodel og tilhørende evalueringsmodel.

Der skal evalueres en gang om måneden.

Dokumentation

Der tages billeder af oplevelser, processer og produkter, som udstilles i børnehuset. Billeddokumentation ligges også på intern facebookside.

Læreplans planchen hænger på alle stuer som samtaleemne /inspiration til forældre samarbejde.