Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Natur, Udeliv og Science

Natur, udeliv og science

Naturen – er et oplevelsesrum

Udeliv – Naturen som legerum

Science – Naturen som opdagelsesrum

Naturglæde er medfødt. Dette læreplanstema indeholde overstående tre parametre som vi arbejder bredt med, både som voksenplanlagte aktiviteter og ud fra børnenes egne input og interesser. Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. Derudover viser forskning at børn der er i tæt kontakt med naturen udvikler bedre motorik, koordination og læseevne samt bliver gladere, mindre stressede og bedre til at fokusere og lære og derigennem mere tilbøjelige til at værne om naturen som voksne.

Udelivet er et enestående legerum, her får fantasien frit spil, der er højt til loftet og børnene er involverede både kropsligt og sanseligt. I skov, på mark og i byen har børnene mulighed for at hente førstehåndsindtryk om dyr, planter og materialer – herunder også hvilke materialer der er en naturlig del af naturen eller det er materialer som fx plastic og skrald der er plantet af mennesker i naturen.

Naturen som oplevelsesrum – det er her vi undersøger, oplever og eksperimenterer fx med: hvor mange prikker har mariehønen? Kan træ flyde i åen eller synker det? Hvad vejer mest/mindst? Hvad er størst/mindst, så vi derigennem påbegynder interessen for en begyndende matematisk opmærksomhed.

Mål:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøttes, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhæng, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Tiltag:

0-3 år

 • Vi taler om de forskellige årstider, regnvejr, snevejr, solen der skinner, bladene ændre farve og falder af træerne
 • Vi har små projekter, hvor vi bl.a. indsamler skrald eller materialer fra naturen. Vi maler, tæller og kigger på former og farver
 • Vi lærer barnet, at smådyr og insekter ikke er farlige ved at kigge og studere småkryb på legepladsen og når vi går turer i nærmiljøet
 • Vi bruger vores nærmiljø meget bl.a. skoven og omgivelserne omkring skolen og sportspladsen
 • Vi vægter at børnene er ude hver dag
 • Vi følger barnets dagsrytme og lader os inspirere af børnenes interesser i naturen

3-6 år

 • Besøger nye og kendte steder
 • Bliver bevidste om hvad der hører til i naturen og hvad der ikke gør, at vi er gæster i naturen og skal værne om den.
 • Fortæller om dyr og planter
 • Oplever årstiderne og bruger naturens materialer til kreative processer hvor vi klipper og klistrer
 • Tilbyder forskellige naturoplevelser, såsom skov, mark og by.
 • Udforsker naturens oplevelsesrum og går på opdagelse i hvad naturen byder på den pågældende dag og årstid.
 • Bruge vores bål sted
 • Lave spireforsøg – så – spire – plante – pleje og passe
 • Være ude i alt slags vejr og mærke forskellige vejrskifte
 • Lege med vand og sand
 • Vi guider og derigennem lærer børnene i brugen af ressourcer i forhold til bl.a. vand, sæbe og papir
 • Vi præsenterer børnene for grundstenene for den matematiske opmærksomhed
 • Vi eksperimenterer med og i naturen også i længerevarende processer

Tegn:

0-3 år

 • Barnet er opmærksom på vejret
 • De store børn samler selv blade og kan fortælle om farverne på bladene
 • De store børn kigger på smådyr og lærer at genkende og navngive de enkelte dyr
 • Barnet er nysgerrig og er undersøgende på legepladsen
 • Barnet oplever glæde ved at være i naturen, plasker i vandpytter, roder i jorden, rører og leger med vand og sand, rører ved regnorme, puster til mælkebøtte m.m.
 • At børnene er mere veludhvilede og veloplagte
 • At børnene oplever en spirende nysgerrighed, spørgelyst og en ivrighed som vokser

3-6 år

 • Barnet kan se og genkende nærmiljøet
 • At barnet passer på naturen ved at kunne genkende hvad man må efterlade i naturen og hvad der skal i skraldespanden
 • Barnet fortæller og tegner om dyr, planter og oplevelser i naturen
 • Børnene bruger naturens materialer i legen og kommer selv med forslag til lege i naturen
 • Barnet bemærker årstiderne og ved hvad der kendetegner dem
 • Barnet udforsker, viser glæde og stiller spørgsmål om naturen
 • At barnet viser begyndende forståelse for farver, former, tal og modsætninger så som ru/glat, stor/lille, tung/let.
 • At børnene bliver nysgerrige, videbegærlige og lysten til at deltage forstærkes så børnenes naturfaglige begrebsverden forstørres

Evaluering:

Vi evaluere løbende på teammøder omkring hvilke tegn vi ser og oplever i hverdagen hos børnene. Vi giver hinanden feedback på arbejdsmodel og evalueringsmodel på tværs af grupperne, så vi herved sikre at hele personalegruppen har øje for hvad vi hver i sær laver og kan give faglig respons her til.  Er børnene engagerede, interesserede samt kan huske og genkende ting vi har arbejdet med, viser børnene glæde og tager initiativ til at udforske/opleve. Hvis ikke børnene udviser dette, skal vi som fagpersonale handle anderledes.   
Se pædagogisk arbejdsmodel og tilhørende evalueringsmodel.

Der skal evalueres en gang om måneden.

Dokumentation:

Vi udstiller løbende børnenes produkter, processen i at fremstille produktet dokumentere vi bl.a. med billeder. Læringen ligger i processen og læringen er vigtigere end produktet. Vi bruger naturens materialer til kreative processer, pynter og dekorere, og tager løbende billeder af hverdagens naturoplevelser/opdagelsesrum.

Læreplans planchen hænger på alle stuer som samtaleemne /inspiration til forældre samarbejde.